Personuppgifter och sekretess

Det enda tillfället då personuppgifter om dig lagras är när du lägger in en order. Detta är naturligtvis nödvändigt för att vi ska kunna skicka ordern till dig. Dessa data lagras sedan på obestämd tid eftersom du ska kunna använda kundnummer och lösenord för att återigen kunna beställa utan att behöva skriva in all kontaktinformation igen.

Naturligtvis kommer vi aldrig lämna ut dina personuppgifter till någon, om det inte styrks av lag.

IP-nummer

Av säkerhetsskäl har vi valt att lagra ip-nummer från alla som äntrar minpin.nu. Dessa IP-nummer vilar dock säkert hos oss och vi kommer inte att lämna ut dem till någon om det inte styrks av lag.

(C) Copyright Pixlar & Punkter
För att alla funktioner på den här sidan ska fungera krävs Adobe Macromedia Flash.
minpin och cookies | Personuppgifter och sekretess | info@minpin.nu